Dezvoltări privind bugetele şi performanţa entităţilor economice din perspectiva angajaţilor

Autor:Prof. univ. dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, drd. Gabriela Lidia TĂNASE

JEL:M41, L25

DOI:

Cuvinte cheie:angajaţi, proces bugetar, performanţă, comensurare, bugete participative

Abstract:
Pornind de la premisa conform căreia bugetele reprezintă liantul dintre angajaţi şi performanţa entităţilor economice, prin cercetarea efectuată se structurează problematica privind implicarea angajaţilor în procesul bugetar şi performanţa entităţilor.\r\nAvând în vedere sinteza ideilor publicate pe această temă în literatura de specialitate, prezenta cercetare abordează într-o manieră multidimensională rolul angajaţilor în cadrul entităţilor economice, identifică şi analizează modalităţile de participare ale angajaţilor la procesul bugetar, la crearea şi îmbunătăţirea performanţei entităţilor economice. Pentru a adăuga valoare procesului decizional al managementului bazat pe bugete, se propune un model de comensurare a participării angajaţilor în cadrul procesului bugetar şi implicit la performanţa entităţilor economice.\r\n