Studiu privind posibilităţile de informatizare a modelelor de predicție a riscului de faliment

Autor:Conf. univ. dr. Vasile-Daniel PĂVĂLOAIA

JEL:M15, M42, G33

DOI:

Cuvinte cheie:risc de faliment, modele de predicție a riscului de faliment, aplicații web

Abstract:
În general, falimentul și modelele de predicție a riscului de faliment au fost de mare interes atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicieni. Deși există o serie de aplicaţii informatice care automatizează calculul modelelor de predicție a riscului de faliment, puține dintre acestea sunt disponibile on-line. Prin urmare, lucrarea de față propune un sistem online care permite calcularea acestora și realizarea unei analize comparative folosind modele autohtone și internaționale destinate predicției riscului de faliment în vederea analizei situației unei întreprinderi mici sau mijlocii. Autorul evidențiază că o caracteristică inovatoare a sistemului o constituie combinarea a trei tehnologii în procesul de dezvoltare, respectiv web, foi de calcul tabelar și sisteme expert. Astfel, aplicația poate fi accesată prin intermediul paginii web (găzduite pe un server virtual Apache), este dezvoltată folosind generatorul Corvid și preia variabilele (necesare determinării scorului) din două fișiere de calcul tabelar. Pentru cei care preferă o aplicație stand alone, autorul propune un exemplu de informatizare a modelelor de predicție a riscului de faliment folosind o platformă foarte populară și anume programul de calcul tabelar. În concluzie, lucrarea de faţă aduce noi abordări în ceea ce priveşte problematica informatizării modelelor de predicție a riscului de faliment.\r\n