Aspecte privind fundamentarea deciziilor legate de performanţa întreprinderii cu ajutorul modelelor econometrice

Autor:Lect. univ. dr. Mirela GANEA, asist. univ. dr. Nicoleta FLOREA

JEL: B16, C01,C58

DOI:

Cuvinte cheie:performanţă economico-financiară, modelare econometrică, adoptarea deciziilor

Abstract:
Continua schimbare a tendinţelor economiei mondiale, dublată de particularităţile şi dificultăţile specifice vremurilor de criză, întăresc necesitatea cunoaşterii stării reale de performanţă a unei entităţi economice şi a oportunităţilor şi ameninţărilor ce decurg de aici. Pentru a performa într-un mediu atât de dinamic şi complex procesul managerial de la nivelul entităților economice trebuie sprijinit prin instrumente fiabile şi eficiente, în concordanţă cu actualele valenţe ale tehnicii şi tehnologiei de prelucrare a datelor, instrumente capabile să ofere în timp util informaţii corecte şi complete cu privire la evoluţia fenomenelor şi proceselor derulate în firmă. Modelarea econometrică este una dintre tehnicile capabile să ofere astfel de instrumente. \r\nSubordonați acestor convingeri, autorii expun și demonstrează în acest articol utilitatea practică a unui model de regresie liniară multiplă pe care l-au dezvoltat, testat și validat într-un material anterior, din punct de vedere statistico-matematic, pentru o populație statistică de 123 companii industriale românești. Articolul prezintă modalitățile multiple de utilizare practică a acestui model: fie sub formă grafică, tabelară - ca tablou de bord, fie ca ecuație multiplă de regresie, permițând cuantificarea influenței izolate a 10 variabile independente (indicatori cheie de performanță) asupra variabilei dependente (rata rentabilității economice) şi constituindu-se astfel într-un instrument viabil şi eficient de măsurare, control şi management al performanţei economico-financiare la nivelul firmelor româneşti.\r\n\r\n\r\n