Unele aspecte privind planificarea și riscurile în misiunile de asigurare

Autor:Conf. univ. dr. Ovidiu-Constantin BUNGET, conf. univ. dr. Iulia Maria DAVID SOBOLEVSCHI, conf. univ. dr. Aureliana Monica PETCU, Raluca DREVE

JEL:M42, M10, G32

DOI:

Cuvinte cheie:planificarea misiunii de audit, riscuri, auditul proiectelor pe fonduri europene

Abstract:
Lucrarea propune o analiză a modului în care planificarea misiunilor de asigurare este percepută de către auditori la momentul actual și care sunt zonele care ar putea suferi modificări sau îmbunătățiri din punct de vedere al abordării și documentării. Partea teoretică a lucrării reliefează principalele noțiuni privind planificarea, riscurile, planul și programul de audit.\r\nPartea aplicativă a lucrării urmărește două direcții: analiza modului de abordare a etapei de planificare în cadrul misiunilor de asigurare ale unui cabinet de audit, pe de o parte, și analiza modului de percepție a importanței acestei etape de către auditorii asociați sau angajați ai altor cabinete de pe piață. În urma analizelor realizate, autorii au propus o schemă generală de abordare a etapei de planificare, care aduce îmbunătățiri față de metoda anterioară de documentare și abordare a acestei etape. Intenția este de a acorda o importanță ridicată acestei etape a auditului, de a ține cont de informațiile obținute și de direcțiile stabilite în această etapă pe tot parcursul misiunii. \r\n