Cercetare privind percepţia profesioniştilor din România din domeniul financiar – contabil referitoare la unele aspecte specifice preţurilor de transfer

Autor:Drd. Alexandra CORLACIU, prof. univ. dr. Adriana TIRON TUDOR

JEL:M40

DOI:

Cuvinte cheie:preţuri de transfer, părţi afiliate, guvernanţă corporativă, strategie de afaceri

Abstract:
Obiectivul acestei cercetări constă în surprinderea percepției specialiștilor din România cu privire la anumite aspecte referitoare la prețurile de transfer fiscale. În vederea atingerii acestui obiectiv, principalul instrument de investigație utilizat a fost chestionarul, prin intermediul căruia s-au obţinut informaţii ce au fost grupate în patru categorii principale: informaţii generale referitoare la respondenţi, informaţii privind nivelul de cunoştinţe în domeniul preţurilor de transfer, informaţii cu privire la anumite aspecte tehnice specifice preţurilor de transfer şi informaţii referitoare la legislaţia românească în materie.