Analiza conformității informațiilor prezentate de către instituțiile supreme de audit la nivel european

Autor:Prof.univ.dr. Dumitru MATIȘ, cadru didactic asociat Dana Simona GHERAI, Asist. univ. dr. Alina Beattrice VLADU

JEL:M42, M14

DOI:

Cuvinte cheie:audit public extern, Instituții Supreme de Audit, Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit, transparență, responsabilitate

Abstract:
Studiul a avut ca obiectiv măsurarea nivelului de conformitate a informațiilor în limba engleză privind transparența și responsabilitatea activității desfășurate de Instituțiile Supreme de Audit din cadrul Uniunii Europene în funcție de cerințele Standardului Internațional al Instituțiilor Supreme de Audit 20 (de aici înainte abreviat ISSAI 20). În acest sens s-a folosit ca instrument de măsurare indicele prezentării de informații (engl. Disclosure Index) și s-a constatat faptul că nivelul de prezentare a informațiilor referitoare la cele de mai sus este unul ridicat. Cel mai ridicat nivel de conformitate cu cerințele ISSAI 20 s-a obținut în cazul Marii Britanii și Danemarcei, la polul opus situându-se Franța. Nivelul de dezvoltare al țărilor nu a avut un impact semnificativ asupra nivelului de conformitate al prezentării informațiilor în funcție de cerințele ISSAI 20, în timp ce statutul organului de conducere al Instituțiilor Supreme de Audit a fost pozitiv asociat cu nivelul de conformitate al prezentării informațiilor. \r\n