Considerații referitoare la capitalul intangibil al companiilor românești

Autor:Dr. Cristina-Ionela PRECOB

JEL:M10, M40, C12

DOI:

Cuvinte cheie:capital intangibil, dividend pe acţiune, rezultatul net pe acţiune, coeficientul de capitalizare bursieră, active necorporale

Abstract:
Obiectivul acestui articol a fost testarea a trei ipoteze de cercetare referitoare la factorii de influenţă asupra volumului de informaţii publicat de firmele româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti, cu privire la capitalul intangibil. Capitalul intangibil este un concept complex, care cuprinde atât activele necorporale recunoscute în bilanţul contabil, cât şi alte elemente care, chiar dacă nu îndeplinesc criteriile contabile de recunoaştere în situaţiile financiare, aduc plusvaloare companiei, fiind prezentate în rapoarte de responsabilitate socială sau în alte rapoarte anuale. Studiul a identificat legături directe, de intensitate redusă, între gradul mediu de diseminare a informaţiilor publicate cu privire la capitalul intangibil şi dividendul pe acţiune, respectiv coeficientul de capitalizare bursieră. În ciuda aşteptărilor, nu a fost validată ipoteza referitoare la existenţa unei conexiuni între capitalul intangibil şi rezultatul net pe acţiune.\r\n