Impactul adoptării pentru prima dată a IFRS de către societăţile nefinanciare cotate la Bursa de Valori Bucureşti

Autor:Prof. univ. dr. Marian SĂCĂRIN

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Bursa de Valori Bucureşti (BVB), situaţii financiare individuale, rentabilitate financiară, solvabilitate, îndatorare

Abstract:
Începând cu anul 2012, societăţile nefinanciare ale căror titluri sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale. Ţinând cont de provocările considerabile generate de o asemenea schimbare, obiectivul studiului efectuat este acela de evidenţia consecinţele cantitative pe care le-a avut adoptarea pentru prima dată a IFRS asupra activelor capitalurilor proprii, datoriilor, rezultatului net, rentabilităţii financiare, solvabilităţii şi îndatorării acestor societăţi. \r\nLa nivel macroeconomic, cele mai afectate structuri din situaţiile financiare individuale au fost capitalurile proprii, care au crescut, şi rezultatul net, care a scăzut. În ceea ce priveşte indicatorii financiari analizaţi, rentabilitatea financiară a fost cea mai afectată, care, de altfel, a şi scăzut. \r\nPe sectoare de activitate, societăţile din construcţii au fost cele mai afectate, rezultatul net şi rentabilitatea financiară ale acestora având cele mai mari diminuări.