Prezentarea de informaţii cu privire la activele financiare. studiu asupra societăţilor de servicii de investiţii financiare din România

Autor:Preparator univ. drd. Mihaela MATEIU (MAN)

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS, active financiare, situaţii financiare, SSIF, indicele de prezentare a informaţiilor

Abstract:
SSIF-urile sunt principalii intermediari de pe piaţa de capital reglementată. În ceea ce priveşte procesul raportării financiare, SSIF-urile au obligaţia de a întocmi situaţii financiare conforme cu IFRS începând cu exerciţiul financiar 2011. Acest studiu analizează contextul particular al SSIF-urilor prin focalizarea asupra prezentării de informaţii cu privire la activele financiare în cadrul situaţiilor financiare aferente anilor 2011 şi 2012. Nivelul de prezentare a informaţiilor este apreciat prin raportare la prevederile IFRS 7 Instrumente financiare: informaţii de furnizat. Rezultatele studiului indică un nivel rezonabil de prezentare a informaţiilor conform IFRS. Studiul investighează, de asemenea, variabile care ar putea afecta prezentarea de informaţii în cadrul situaţiilor financiare. În ansamblu, rezultatele obţinute relevă faptul că variabilele considerate nu influenţează semnificativ gradul de prezentare a informaţiilor. Studiul contribuie la literatura de specialitate prin relevarea unor particularităţi ale prezentării de informaţii cu privire la activele financiare de către SSIF-urile româneşti în contextul iniţierii procesului aplicării referenţialului contabil internaţional.\r\n