Studiu privind rolul auditului financiar în asigurarea utilizării prudenţei în raportarea financiară

Autor:Conf. univ. dr. Constantin TOMA, Dr. Ioan-Bogdan ROBU

JEL:C13, C20, C58, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:auditor financiar, raportare financiară, imagine fidelă, prudență

Abstract:
Pentru ca informaţia contabilă să răspundă cerinţei de a reflecta în mod fidel poziția și performanța financiară a unei firme cotate la bursă, situațiile financiare trebuie întocmite pe baza respectării unor principii impuse de un cadru de raportare financiară. Dintre aceste principii, cel al prudenței protejează firma de eventuale riscuri și de apariția unor evenimente nefavorabile, impunând o imagine pesimistă în raportarea financiară. Scopul acestui studiu îl reprezintă evaluarea măsurii în care firmele românești cotate la bursă aplică principiul prudenței în raportarea financiară, precum și estimarea influenței auditului financiar asupra manierei de aplicare a acestui principiu. Studiul s-a realizat pe un eșantion de 63 de firme românești cotate la BVB, în exercițiul financiar 2012. Pentru obținerea rezultatelor cercetării s-au utilizat metode statistice avansate de analiză a datelor, cu ajutorul SPSS 20.0.\r\n\r\n