Facilităţi Business Intelligence cu aplicaţii în audit şi raportări financiare

Autor:Cercetător științific, dr. Daniel HOMOCIANU, Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI

JEL:C61, D81, D83, M42

DOI:

Cuvinte cheie:analiza cauzală, Business Intelligence, raportare dinamică on-line, tehnica ACCORD/CADRE (A/C)

Abstract:
Obţinerea de performanţe în activitatea de auditare impune la ora actuală şi câteva condiţii suplimentare legate de multitudinea de aspecte de analizat pentru aceeaşi problemă, numeroase surse de date, respectiv calitate, viteză, flexibilitate, putere mare de sugestie şi automatizare în activitatea de raportare. Lucrarea prezintă atât cu argumente teoretice, cât şi cu exemple practice anumite facilităţi care privesc mai ales ultimele categorii. Noutatea se referă, pe de o parte, la completarea exemplelor detaliate în figuri cu referinţe la scenarii aplicative dezvoltate şi captate video de autori şi, pe de altă parte, la descrierea unei tehnici prin care se combină la nivel de prezentare analiza multidimensională cu cea de tip cauzal, în rapoarte dinamice, cu specific Business Intelligence. Această tehnică de reprezentare, denumită simbolic în lucrare ACCORD/CADRE, implică şi generarea de georeferenţieri, care solicită surse de date în format relaţional, justificând pe deplin necesitatea unei tehnici de prelucrare a datelor definită şi descrisă într-o lucrare dintr-un număr anterior al revistei „Audit Financiar” nr. 8/2014 şi anume, S-DOT.\r\n