Controverse în auditarea estimărilor contabile la valoarea justă a activelor financiare

Autor:Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, Lector univ. dr. Ovidiu SPĂTĂCEAN

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:valoare justă, estimări contabile, active financiare, investitori instituționali, abordarea auditului

Abstract:
Evaluarea și raportarea activelor financiare la valoarea justă constituie un aspect sensibil în contextul creșterii amplorii și complexității activelor financiare tranzacționate pe piețele internaționale de capital. Acest domeniu alimentează ample cercetări de actualitate, ale căror rezultate pot constitui subiectul unor reale controverse. Lucrarea îşi propune să surprindă unele particularități privind utilizarea diferitelor baze de evaluare a activelor financiare administrate de către societățile de investiții financiare, în calitatea lor de investitori instituționali în peisajul pieţei de capital din România. În examinarea estimărilor contabile utilizate pentru raportarea activelor financiare la valoarea justă, inclusiv a prezentărilor de informații aferente, pot apărea unele controverse generate de subiectivism, care alimentează serioase provocări pentru auditorii financiari implicați în furnizarea unei asigurări rezonabile privind acuratețea, integritatea și credibilitatea informației financiare. Evaluarea impactului pe care diferite baze de evaluare a activelor financiare îl comportă asupra performanțelor financiare măsurate prin indicatorul VUAN constituie un alt obiectiv major asumat în demersurile investigative care au sprijinit cercetările autorilor. \r\n