Studiu privind raportarea non-financiară conform Directivelor Europene în cadrul societăților românești

Autor:Lect. univ. dr., Ionel-Alin IENCIU, lect. univ. dr. Victor MULLER, conf. univ. dr. Irimie POPA, conf. univ. dr. Carmen BONACI

JEL:M49

DOI:

Cuvinte cheie:directive europene, raportare non-financiară, mediu, social, angajați, societăți românești

Abstract:
Obiectivul principal al prezentului studiu îl reprezintă reflectarea importanței raportărilor non-financiare în cadrul societăților în general, prin prisma literaturii de specialitate și a reglementărilor europene. Lucrarea aduce în prim plan Directiva Europeană privind obligativitatea raportărilor non-financiare în cadrul societăților din Uniunea Europeană care sunt expuse public și care au peste 500 de angajați și analizează, în particular, nivelul actual al raportărilor non-financiare în cadrul entităților din România comparativ cu cerințele Directivei Europene. Analizând modul în care societățile din România raportează actualmente aceste informaţii non-financiare prevăzute în noua Directivă propusă, lucrarea concluzionează un grad de similitudine foarte scăzut, societățile din România nefiind corelate cu cerinţele europene şi internaţionale în domeniul raportărilor non-financiare legate de mediu, social și angajați.\r\n