Studiu privind îmbunătăţirea transparenţei raportărilor în sectorul public din România

Autor:Prof.univ.dr. Pavel NĂSTASE, Şerban TOADER, Prof.univ.dr. Cătălin Nicolae ALBU, Prof.univ.dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, Dr. Clemente KISS

JEL:H83, M41

DOI:

Cuvinte cheie:contabilitate publică, IPSAS, România, transparenţa raportărilor

Abstract:
Articolul de faţă investighează transparenţa raportărilor primăriilor de municipiu şi oraş din România, precum şi contextul unei posibile aplicări a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (engl. International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) în aceste instituţii. Primăriile de municipiu şi de oraș sunt instituții care au un rol fundamental în gestionarea fondurilor publice și sunt în consecință subiectul unei atenții deosebite din partea opiniei publice. Studiul relevă existenţa oportunităţilor de îmbunătățire a transparenței entităților publice din România. Doar jumătate dintre respondenţi consideră că personalul din cadrul entității pe care o reprezintă este bine sau foarte bine pregătit în ceea ce priveşte prevederile IPSAS, iar majoritatea respondenţilor consideră că posibila aplicare a IPSAS ar creşte încrederea în și transparența raportării publice a acestor instituţii. Printre cele mai importante provocări în aplicarea IPSAS în România au fost identificate înțelegerea anumitor concepte din IPSAS și selectarea tratamentului IPSAS adecvat anumitor evenimente.\r\n