O investigație empirică asupra relației dintre standardele internaționale de raportare financiară, stabilitatea politică și libertatea economică, în țările sărace

Autor:Drd. Cătălina-Florentina PRICOPE

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS, țări sărace, armonizare contabilă, stabilitate politică, libertate economică

Abstract:
În cadrul studiului de faţă se examinează măsura în care gradul de stabilitate politică şi cel de libertate economică pot explica decizia de adoptare a IFRS de către jurisdicţiile cu un nivel ridicat al sărăciei. Ipotezele cercetării au fost testate pe un eşantion format din 16 jurisdicţii cu un nivel ridicat al sărăciei, în cadrul cărora există piețe de capital şi care au beneficiat de relaxarea datoriilor externe prin intermediul programelor implementate de Banca Mondială şi Fondul Monetar Internațional. Rezultatele obținute indică faptul că pentru ţările sărace cu un nivel ridicat de libertate economică există o probabilitate mai mare de a adopta IFRS, în timp ce, în mod surprinzător, pentru ţările sărace cu un nivel ridicat de stabilitate politică există o probabilitate mai redusă de a adopta IFRS. \r\n