Spre o ierarhizare a principiilor fundamentale de etică: Integritatea ca principiu central

Autor:Drd. Alexandra ARDELEAN

JEL:M14, M41, M 42, M53, M59, G02

DOI:

Cuvinte cheie:integritate, principii fundamentale, conduită etică, cod de conduită, amenințări, percepția integrității, proces disciplinar

Abstract:
Valoarea solidității morale a auditorilor se cuantifică prin conduita etică a acestora, vectorul central fiind integritatea. Acest principiu al Codului IFAC subliniază nevoia de onestitate şi fiabilitate în audit spre a neutraliza amenințările asupra unei conduite etice. Cercetarea de față este fundamentată pe răspunsurile primite la un studiu realizat de FEE. Pornind de la definiția asupra căreia s-au acordat majoritatea respondenților, de la faptul că integritatea este plasată în mijlocul conduitei profesionale şi de la validarea celor mai potrivite mijloace pentru implementarea integrității, scopul analizei statistice este de a determina dacă o ierarhizare a principiilor este de dorit. Astfel, obiectivul cercetării constă în a determina centralitatea integrității în raport cu celelalte principii fundamentale,fapt care a fost confirmat, în a stabili raportul de complementaritate cu celelalte principii, în a identifica dacă există influențe ale percepției de integritate a profesiei asupra integrității membrilor acesteia şi în a confirma dacă este necesară prezența unor valori etice clare care pot fi exprimate printr-un cod de conduită. Clarificarea posturii acestui principiu fundamental în cadrul conduitei etice a auditorilor contribuie la o concordanță între imaginea publicului şi cerințele profesiei, spre a spori încrederea în viabilitatea unui audit. \r\n