Crearea de valoare economică şi interdependenţele dintre aceasta şi indicatorii clasici de performanţă

Autor:Lect. univ. dr. Mirela GANEA

JEL:G30, M10

DOI:

Cuvinte cheie:valoarea economică adăugată, analiza corelației, indicatori de performanță economico-financiară

Abstract:
Crearea de valoare și maximizarea avuției acționarilor constituie concepte cadru în construirea strategiei de afaceri a societăților corporatiste. La nivelul acestora, analiza valorii create nu se mai rezumă doar la cuantificarea și redarea sa ca o expresie numerică a nivelului unui indicator (valoarea economică adăugată-EVA), ci se transpune sub forma unui proces complex de identificare a factorilor creatori de valoare și a interdependențelor acestora cu valoarea nou adăugată pentru acționari. Factorii creatori de valoare nu sunt altceva decât indicatori clasici, ce cuantifică diverse aspecte ale activității unei firme (operaționale, de investiții sau de finanțare).\r\nÎn lucrare se realizează o cercetare descriptivă a conceptului de creare de valoare economică și o analiză a literaturii de specialitate care prezintă studii practice, întreprinse la nivel internațional, în materie de legături și interdependențe economice ce se stabilesc între valoarea economică adăugată și diverși alți indicatori de performanță. Lucrarea constituie o primă etapă a unei cercetări postdoctorale în domeniul măsurării performanței prin indicatorii creării de valoare și furnizează un important fundament teoretic și practic cu privire la variabilele ce condiționează creșterea valorii create de o firmă, a tehnicilor econometrice folosite în depistarea acestor interdependențe și a concluziilor desprinse pentru diverse eșantioane de firme.\r\n\r\n