Asigurarea eficienţei activităţii entităţilor publice pe baza recomandărilor auditorilor publici interni

Autor:Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ, Drd. Marian SFETCU

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, reguli de bună practică, management, regresie logistică, eficienţa entităţilor publice

Abstract:
Contextul social, economico-financiar şi bugetar actual pune entităţile publice în faţa unor situaţii complexe cărora trebuie să le facă faţă. Managementul entităţilor publice trebuie să se bazeze pe structuri de audit performante, capabile să asigure eficienţa activităţii entităţilor pe care le conduc.\r\nCercetarea de față s-a efectuat asupra structurilor de audit din cadrul entităţilor publice din învăţământul din România, pe bază de chestionar, cu privire la factorul metodologic şi factorul management şi guvernanţă. Datele au fost prelucrate în programul STATA, utilizând ca metodă regresia logistică. \r\nCu ajutorul regresiei logistice au fost urmărite influenţa variabilelor care generează performanţa auditului intern şi a entităţii publice, dar şi existenţa legăturii dintre aceste variabile. Rezultatele obținute din analiză prezintă posibilităţile de ameliorare a eficienţei entităţilor publice din aria de cercetare.\r\n