Studiu explorator privind influența factorilor nefinanciari asupra performanței bursiere a companiilor românești cotate

Autor:Asist. univ. dr. Mihai CARP

JEL:G34; L25; M14; M41

DOI:

Cuvinte cheie:Informații nefinanciare, guvernanță corporativă, structura acționariatului, performanță bursieră, capacitate informativă a datelor contabile

Abstract:
Solicitate pentru o mai profundă fundamentare a deciziilor privind disponibilizarea capitalului deținut, datele nefinanciare vin să completeze spectrul informațional al situațiilor financiare publicate de către companii, contribuind, totodată, la diminuarea gradului de incertitudine asociat procesului investițional.\r\nPrezenta lucrare analizează influența factorilor nefinanciari (structura acţionariatului, tipul de control exercitat, aplicarea principiilor guvernanţei corporative, dimensiunea întreprinderii) asupra performanțelor bursiere specifice companiilor românești cotate. Utilizând un eșantion format din 126 de entități economice listate la Bursa de Valori București, studiul explorează bidirecțional arealul supus cercetării. Prin intermediul unor relații de asociere sunt identificate o serie de profiluri privind evoluția valorii companiilor, ca expresie a performanței bursiere, în corelație cu factorii calitativi menționați. Totodată, este estimat impactul variabilelor calitative asupra capacității informative (value relevance) a datelor contabile, ca premisă de apreciere indirectă a eficienței activității organizaționale de către investitori. Rezultatele identifică o asociere semnificativă a performanței bursiere cu existența unui sistem de guvernanță corporativă, în cadrul companiilor mari, în contextul exercitării controlului de către fonduri de investiții, societăți comerciale sau stat. Companiile mici, controlate în comun de acționari minoritari sau deținute de persoane fizice, respectiv societăți comerciale, înregistrează, în general, o reducere a valorii de piață. Demersul a presupus utilizarea următoarele metode de prelucrare a datelor: analiza factorială a corespondențelor multiple, analiza de corelație, analiza de regresie multiplă și analiza de regresie multiplă cu variabile alternative (Ancova). Prelucrările au fost efectuate cu ajutorul soft-ului statistic SPSS.19.\r\n