Controverse contabile şi fiscale privind asocierile în participaţie

Autor:Asist. univ. dr. Sergiu-Bogdan CONSTANTIN

JEL:H25, M41

DOI:

Cuvinte cheie:asocieri în participaţie, persoane juridice, tratament contabil, impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, TVA

Abstract:
Acest articol îşi propune a analiza cum s-au aplicat în practică reglementările contabile şi fiscale privind asocierile în participaţie între persoane juridice române într-o anumită perioadă şi prezentarea soluţiilor corecte. În urma analizei eşantionului s-a constatat că majoritatea asocierilor în participaţie îşi desfăşurau activitatea fără a respecta reglementările contabile de a organiza şi conduce contabilitatea, de a aloca veniturile şi cheltuielile către asociaţi. Din cauza faptului că tratamentul fiscal depinde de tratamentul contabil a rezultat că a fost afectat modul de calcul al obligaţiilor fiscale. Contribuţia autorului constă în identificarea greşelilor contabile şi fiscale la asocierile în participaţie. Propunerea autorului este ca autorităţile să informeze întreprinzătorii în legătură cu existenţa asocierilor în participaţie, dar şi modul în care se aplică reglementările contabile şi fiscale.\r\n