Studiu privind metodele de evaluare a cunoştinţelor în învăţământul universitar – domeniul contabilitate

Autor:Mădălina DUMITRU, Andrei STANCIU, Aurelia ŞTEFĂNESCU

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:evaluarea cunoştinţelor, contabilitate, fişă de disciplină, comunitate de învăţare, performanţă

Abstract:
Evaluarea este importantă atât din punct de vedere administrativ, cât şi pentru acumularea de cunoştinţe şi competenţe de către studenţi. Forme diferite de evaluare pot conduce la performanţe diferite ale celor ce sunt evaluaţi. În acelaşi timp, schimbarea accentului de la predare la învăţare şi de la scriere la implicarea activă în clasă, direcţionarea procesului didactic spre o generaţie de tineri ce a crescut într-o eră digitală conduc şi la evoluţia metodelor de evaluare. Pregătirea studenţilor pentru a trece din mediul academic în cel profesional, dar şi pentru accesul la calităţile circumscrise profesiei contabile, au direcţionat cercetarea spre analiza metodelor de evaluare continuă a cunoştinţelor studenţilor din domeniul contabilitate. Rezultatele au evidenţiat utilizarea unei palete variate de metode de evaluare continuă. Activitatea la seminar, testele scrise/testele practice şi prezenţa sunt metodele de evaluare continuă utilizate la nivelul tuturor disciplinelor din sfera domeniului de studii contabilitate. În cazul majorităţii disciplinelor, evaluarea continuă reprezintă între 30% - 50%din nota finală. De asemenea, rezultatele studiului arată orientarea mediului universitar spre aprofundarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor studenţilor în vederea integrării cu succes în mediul profesiei contabile.