Studiu KPMG: O nouă viziune asupra valorii – conexiunea dintre valoarea corporativă și cea socială

Autor:Gheorghiţa DIACONU, Alin ȚIPLIC

JEL: D46, D62, M14

DOI:

Cuvinte cheie:internalizare, afaceri externalizate, valoare corporativă, valoare socială, părți interesate, mediu de afaceri

Abstract:
Externalitățile au fost în mare parte excluse din evaluarea valorii corporative, deoarece, din punct de vedere istoric, au avut un impact mic sau nul asupra fluxurilor de numerar sau profiluri de risc. Cu toate acestea, marile puteri economice, sociale și de mediu transformă peisajul de operare pentru mediul de afaceri. \r\nStudiul KPMG ¬– din care au fost extrase ideile și argumentările acestui articol ¬– prezintă modul în care reglementările, influența părților interesate (stakeholders) și dinamica mediului de afaceri determină internalizarea, propune o metodologie pentru cuantificarea externalităților, internalizarea și integrarea lor în modelele de afaceri. Publicația oferă de asemenea direcții cu privire la acțiunile pe care investitorii, factorii decizionali din companii și autoritățile publice ar trebui să le întreprindă pentru alinierea valorii corporative cu cea socială. \r\n