Factori determinanţi ai valorii economice adăugate în cazul firmelor româneşti listate la Bursa de Valori Bucureşti

Autor:Lect. univ. dr. Mirela GANEA

JEL:C12, C18, G30

DOI:

Cuvinte cheie:valoarea economică adăugată (EVA), factori de influenţă ai EVA, coeficientul de corelaţie Pearson

Abstract:
Valoarea economică adăugată (EVA) reprezintă un indicator de performanţă folosit în aprecierea capacităţii unei firmei de a crea valoare pentru acţionarii săi. În literatura internaţională de specialitate acest indicator este considerat un criteriu managerial etalon, utilizat în fundamentarea strategiei curente şi viitoare a firmei, în funcţie de al cărui grad de realizare EVA devine un reper şi în politica de remunerare a managerilor şi a salariaţilor companiei. Întrucât atingerea acestui obiectiv (al creării de valoare) depinde de eficienţa cu care sunt utilizate resursele antrenate în activitatea companiei şi de generarea unei rentabilităţi superioare costului acestora, EVA trebuie analizată în corelaţie cu indicatorii ce cuantifică factorii determinanţi ai valorii. \r\nPunctul de plecare al acestei lucrări l-a constituit tocmai identificarea acelor aspecte practice din activitatea unei firme, susceptibile să influenţeze evoluţia valorii economice adăugate (EVA). Următorul pas l-a reprezentat analiza sensului şi intensităţii legăturii existente între EVA şi indicatorii identificaţi drept factori determinanţi ai valorii acţionariale, prin realizarea unui studiu empiric la nivelul a 12 societăţi româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Întreaga cercetare a fost realizată pe baza datelor financiar-contabile aferente anului 2013, metodologia de cercetare utilizată fiind analiza corelaţiei, ca metodă de măsurare a intensităţii relaţiei matematice dintre două sau mai multe variabile, cu ajutorul coeficientului de corelaţie Pearson.\r\n