Aspecte relevante privind modificările raportului de audit statutar prin prisma reglementărilor internaționale

Autor:Dr. Clemente KISS, lector univ. dr. Melinda Timea FÜLÖP, drd. George Silviu CORDOŞ

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:raportul auditorului statutar, IAASB, aspectele cheie aferente auditului

Abstract:
Studiul prezintă aspectele relevante privind modificările aduse raportului de audit în perioada post criză economică. Motivația care a determinat autorii să abordeze aceste modificări ale raportului de audit a fost actualitatea și importanța acestui document care finalizează o misiune de audit. Astfel, la nivelul literaturii de specialitate s-au întreprins o serie de studii privind importanța și modificarea structurii raportului de audit. În cadrul analizei, autorii au realizat o serie de comparații, precum modificările și îmbunătățirile aduse raportului de audit prin prisma reglementărilor internaționale și regionale: Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit şi Asigurare (IAASB), Uniunea Europeană (UE), Consiliul de Supraveghere a Contabilității întreprinderilor publice (US PCAOB) și a celor din Marea Britanie, cât și o comparație a structurii raportului de audit curent cu un raport de audit extins al companiei Rolls Royce ale cărei rapoarte au fost analizate. Rezultatele cercetării arată că aceste modificări la nivel european sunt în curs de aplicare, în timp ce în Marea Britanie o parte din aceste modificări au fost deja aplicate din anul 2013, de către companii precum Rolls Royce. Autorii consideră de asemenea că un studiu complex ar putea fi realizat în urma aplicării standardelor de audit revizuite și nou emise de IAASB pe 15 ianuarie 2015, cu aplicabilitate din 2016, care ar putea furniza o serie de noi tendințe.\r\n