La fel, dar altfel – Studiu comparativ al reglementărilor privind supravegherea auditului din Uniunea Europeană

Autor:Drd. Lukas LÖHLEIN

JEL:M4, M48

DOI:

Cuvinte cheie:reglementarea auditului, sisteme de supraveghere a auditului, convergenţa în materie de reglementări

Abstract:
În ultimii ani, Uniunea Europeană a adoptat diferite prevederi menite să întărească independenţa sistemelor de supraveghere a auditului din Europa. Cu toate acestea, nu a fost încă derulat niciun studiu sistematic care să cuprindă o comparaţie a rezultatelor acestor reforme, implementate de către Statele Membre. Articolul de faţă analizează, aşadar, diferitele cadre de reglementare existente în Statele Membre UE şi diferitele moduri în care au fost abordate iniţiativele legislative europene comune şi presiunea internaţională privind armonizarea. Cu toate că observatorii au prezis că, în timp, presiunile pieţei vor diminua diferenţele în materie de reglementare a profesiei de audit statutar, analiza reflectă diferenţe semnificative cu privire la modul în care Statele Membre îşi organizează sistemele de supraveghere publică.\r\n