Analiza prezenţei în paradisuri fiscale a marilor firme de contabilitate

Autor:Drd. Mihai-Bogdan AFRĂSINEI, prof. univ. dr. Iuliana Eugenia GEORGESCU,

JEL:F23, F38, F53, M41, M48

DOI:

Cuvinte cheie:paradisuri fiscale, optimizare fiscală internaţională, firme de contabilitate, grupul Big 4

Abstract:
Utilizarea paradisurilor fiscale în rândul marilor companii multinaţionale a atins cote extrem de ridicate. Ȋn contextul optimizării fiscale internaţionale, există puţine companii multinaţionale care să nu aibă măcar o filială sau societate afiliată în paradisuri fiscale. Prin utilizarea unor scheme complexe de optimizare fiscală prin intermediul paradisurilor fiscale companiile reuşesc să îşi diminueze sarcinile fiscale. Literatura de specialitate evidenţiază faptul că în funcţionarea paradisurilor fiscale un rol foarte important îl au marile bănci din lume, marile firme de avocatură, precum şi firmele de contabilitate din grupul Big 4. Pornind de la această observaţie, autorii și-au propus în acest studiu exploratoriu să analizeze prezenţa în paradisuri fiscale a marilor firme de contabilitate şi audit din grupul Big 4. Pentru a atinge scopul propus, au fost analizate locurile în care operează marile firme de contabilitate din grupul Big 4. Rezultatele arată faptul că firmele de contabilitate din grupul Big 4 tind să opereze în paradisuri fiscale printr-un număr disproporţionat de birouri în raport cu numărul de locuitori, în comparaţie cu situaţia din celelalte ţări. Astfel, autorii constată că aceste firme sunt prezente în locaţiile cu o activitate financiară intensă, ceea ce poate conduce la concluzia că firmele din Big 4 susţin economia offshore.\r\n\r\n