Consideraţii privind triada sustenabilităţii în companii europene

Autor:Asist. univ. dr. Mihaela DUMITRAŞCU

JEL:Q56, M14, G39

DOI:

Cuvinte cheie:sustenabilitate, responsabilitate, companii europene, indicele stoxx

Abstract:
Sustenabilitatea constituie un aspect foarte important pentru organizaţii. Este totuşi dificil de cuantificat, având în vedere că are un caracter voluntar. Iniţiativele în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă aduc un beneficiu pe termen lung. Lucrarea analizează conceptul tridimensional. În legătură cu metodologia de cercetare, s-a folosit un eşantion de companii europene, listate, din diverse sectoare de activitate şi au fost analizate rapoartele anuale de sustenabilitate publicate. Au fost analizate, de asemenea, alte aspecte comunicate voluntar de către companiile selectate. Printre aspectele care au fost remarcate în prezentele raportări se pot enumera: ecoeficienţa, dialogul cu părțile interesate, rolul civic al corporaţiilor, dezvoltarea capitalului uman etc. Relevanţa studiului rezidă în faptul că este furnizată o imagine omogenă asupra unui domeniu eterogen. Se remarcă faptul că totuşi companiile acordă o importanţă deosebită acestui aspect, pe care îl consideră ca o investiţie generatoare de beneficii pe termen mediu sau lung.\r\n