Aspecte privind răspunderea judiciară a profesionistului contabil

Autor:Lector univ. dr. Adrian Doru BÎGIOI

JEL:H21, H25, G38

DOI:

Cuvinte cheie:profesionist contabil, misiune de audit, responsabilitate, complicitate, răspundere penală

Abstract:
Indiferent de forma de organizare, exercitarea profesiei contabile implică o responsabilitate din ce în ce mai mare. Majoritatea obligaţiilor profesioniştilor contabili izvorăsc în temeiul contractului de prestări servicii, iar în practică există situaţii în care, din diverse motive, aceştia nu-şi îndeplinesc obligaţiile contractuale sau le îndeplinesc în mod defectuos, angajându-se răspunderea lor. Există mai multe forme ale răspunderii, printre acestea, amintind răspunderea civilă (care poate fi contractuală şi delictuală) şi răspunderea penală. Pornind de la aceste considerente, autorul a elaborat un studiu în care a analizat cea de-a două formă a răspunderii, şi anume răspunderea judiciară penală. Pentru a îndeplini obiectivul cercetării, autorul a selectat un eşantion de 63 de hotărâri pronunţate de către instanţele de judecată naţionale care aveau ca obiect infracţiuni economice, dintr-un număr total de 3.334 hotărâri. Hotărârile respective au fost publicate de către Curtea de Apel Bucureşti, în perioada 1 ianuarie 2008 - 28 februarie 2010, iar rezultatele obţinute arată că principalele infracţiuni pentru care s-a dispus condamnarea profesioniştilor contabili au fost: complicitate la evaziune fiscală, participare la constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiunea de fals intelectual, bancrută frauduloasă, complicitate la infracţiuni privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, abuz în serviciu în formă calificată, neglijenţă în serviciu. Rezultatele obţinute pot fi folosite pentru continuarea cercetării, în vederea determinării cauzelor care au dus la aceste situaţii şi pentru a conştientiza profesioniştii contabili asupra responsabilităţii activităţii lor.\r\n