Repere evolutive privind cheltuielile bugetare la ordonatorii principali de credite

Autor:Conf. univ. dr. Daniela-Neonila MARDIROS, Lect. univ. dr. Roxana Manuela DICU

JEL:H50, H83

DOI:

Cuvinte cheie:venituri bugetare, cheltuieli bugetare, ordonatori de credite, cheltuieli curente, cheltuieli de capital

Abstract:
Prezenta lucrare îşi propune o analiză în timp a modului în care au evoluat cheltuielile bugetare la unii dintre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat. Cum nu se poate vorbi despre cheltuieli bugetare fără suportul finanţării acestora, lucrarea de faţă debutează cu prezentarea succintă a noţiunilor de venituri bugetare (curente, de capital, financiare şi din subvenţii). Caracterizarea sintetică şi de ansamblu a veniturilor bugetare este urmată de identificarea principalelor categorii de cheltuieli finanţate, pentru cazul nostru, de la bugetul de stat (curente şi de capital). Demersul ştiinţific se continuă cu analiza, pe o perioadă de şapte ani, pe alocuri din lipsă de date orizontul temporal fiind restrâns la cinci sau chiar la patru ani, a cheltuielilor bugetare totale, curente şi de capital la unii dintre ordonatorii de credite bugetare. Demersul cognitiv nu s-a oprit doar la nivelul valorilor pe care aceste structuri bugetare le au pe perioada analizată, ci autorii au dorit să identifice şi ponderea celor două categorii de cheltuieli (curente şi de capital) în totalul cheltuielilor bugetare. În ceea ce priveşte ordonatorii de credite analizaţi s-a făcut referire la structurile cunoscute sub denumirea de Administraţia Prezidenţială, Senatul României, Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor şi, respectiv, Ministerul Sănătăţii, care au fost identificate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la categoria anexelor privind clasificaţiile bugetare.