Cercetare privind tratamentul contabil al imobilizărilor corporale

Autor:Drd. Silviu DUȚULESCU

JEL:M41, M49

DOI:

Cuvinte cheie:active, imobilizări corporale, durată de viață, amortizare liniară

Abstract:
Această cercetare are scopul de a demonstra, cu argumente practice, gradul în care conceptele teoretice enunțate de diverse organisme internaționale își găsesc aplicabilitatea în realitatea economică. Cercetarea își propune să arate măsura în care entitățile economice din întreaga lume aleg să aplice normele contabile în funcție de specificul activității fiecăreia. În acest sens cercetarea care vizează imobilizările corporale s-a modelat după câțiva parametri, precum durata medie de viață, metoda de amortizare utilizată, poziționarea geografică a companiei și natura capitalului investit.\r\nAnalizele detaliate, realizate atât în mod individual cât și prin comparație, au determinat emiterea unor concluzii fundamentate pe niște cazuri reale care, în majoritatea lor,confirmă studii anterioare efectuate pe teme similare.