Cercetare prospectivă privind noile cerinţe de transparenţă în audit, posibile efecte şi soluţii la problemele practice

Autor:Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:transparenţă, prezentare (disclosure), ISA, practici profesionale, raportare financiară, auditul situaţiilor financiare

Abstract:
Un sondaj efectuat în anul 2011, adresat deopotrivă celor care întocmesc situaţiile financiare, utilizatorilor acestora şi altor persoane implicate în raportarea financiară, incluzând auditorii, a pus în evidenţă existenţa unor probleme privind transparenţa informaţiilor financiare şi necesitatea unui cadru de referinţă privind transparenţa acestor informaţii. \r\nCa urmare, IFAC (International Federation of Accountants) a reacţionat prin modificarea unor prevederi din câteva standarde internaţionale de audit, considerate relevante pentru asigurarea transparenţei. Unele modificări se referă la redefinirea unor concepte, dar majoritatea influenţează practicile profesionale deoarece modifică/completează prevederi ale cerinţelor sau materialelor explicative. \r\nCercetarea de față conţine analize și comentarii privind influenţa acestor modificări asupra practicilor profesionale ale auditorilor, în special a celor din România.\r\n