Evaluarea viitorilor profesioniști contabili – între clasic și online

Autor:Prof. univ. dr. Mădălina DUMITRU, Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ, Prof. univ. dr. Cătălina GORGAN, Prof. univ. dr. Bogdan Ștefan IONESCU, Prof. univ. dr. Andrei STANCIU, Prof. univ. dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU

JEL:M41, I21

DOI:

Cuvinte cheie:evaluarea online, evaluare tradițională, contabilitate, fişa disciplinei, concurs

Abstract:
Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului educațional. Odată cu evoluția tehnologiilor informatice s-au dezvoltat noi metode de evaluare. Una dintre acestea este evaluarea prin intermediul platformelor online. În cadrul acestui studiu s-au analizat pentru un eșantion de studenți ai Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune – Academia de Studii Economice din Bucureşti diferențele între notele obținute la competiţia online desfăşurată în cadrul proiectului „Armonizare prin inovare în domeniul evaluării cunoştinţelor în domeniul de studii contabilitateˮ și cele obţinute la examenul clasic. În acest sens, au fost efectuate două tipuri de cercetări, respectiv realizarea de comparații între notele obținute la concurs și cele obținute la examen și s-au analizat rezultatele obținute de studenți pe temele propuse în fișa disciplinei, respectiv în tematica pentru concurs. Rezultatele au arătat că distribuția notelor obținute la concursul online a fost mai apropiată de o distribuție normală. Studenții au rezolvat corect în procent mai mic subiectele propuse din teme specifice disciplinei de concurs față de subiectele propuse din capitole predate și la alte discipline.\r\n