Raportarea capitalului uman în românia: de la costuri corporative la resposabilitate socială și formare vocațională

Autor:Daniela MARDIROS, Roxana DICU, Mihai CARP

JEL:I25, J21, M48

DOI:10.20869/AUFFIN/2016/134/195

Cuvinte cheie:capital uman, responsabilitate, non-discriminare, formare vocațională continuă

Abstract:
Toate formele de capital care se regăsesc într-o entitate sau la nivelul unei economii își datorează existența și evoluția creativității, inovației și muncii desfășurate de capitalul uman. „Resursa vie a economiei” este motorul care determină crearea de valoare, reflectată în cifra de afaceri, produsul intern brut și în profit. Dacă România intenționează să fie competitivă pe piața mondială, capitalul uman trebuie să fie utilizat și apreciat în egală măsură. În acest scop, educația și formarea vocațională continuă trebuie să întâlnească cererea pieței de forță de muncă, aceasta din urmă contribuind la dezvoltarea capitalului uman prin oferirea unui mediu de lucru care să permită atât acoperirea necesităților financiare ale angajaților, cât și dezvoltarea personală a acestora. Analiza situației României a demonstrat faptul că țara noastră este aliniată trendului european, prin programele naționale derulate. Nu același lucru poate fi afirmat despre aspectul remunerării salariaților.

Abstract(96KB)
Articol(316KB)