Interdependențe între guvernanța corporativă și auditul financiar: informații de la Bursa de Valori din România

Autor:Florin DOBRE

JEL:M42, G34

DOI:10.20869/AUFFIN/2006/134/206

Cuvinte cheie:taxe de audit, guvernanță corporativă, sistem unitar de management, România, caracteristicile comitetului de conducere, abordarea IFRS

Abstract:
Scopul acestei cercetări este de evidenția relația dintre indicatorii de audit financiar și indicatorii de guvernanță corporativă. Cercetarea folosește date despre entitățile listate la Bursa de Valori București, care au atât un sistem unitar de management, cât și un sistem dual de management. Studiul urmărește să identifice interdependențele dintre auditul financiar (cuantificat cu ajutorul taxelor de audit) și anumiți indicatori specifici guvernanței corporative, precum dualitatea director executiv/director general, existența comitetului de audit, numărul membrilor executivi sau alte caracteristici ale grupului de conducere, care sunt elemente ale guvernanţei corporative. Din moment ce există o corelație între indicatorii de audit și indicatorii de guvernanță corporativă, cercetarea folosește un model de ecuații simultane pe entitățile listate care și-au raportat situațiile financiare individuale conform IFRS. Datele utilizate au fost colectate manual atât din situațiile financiare ale entităților, cât și din declarația de guvernanță corporativă. Rezultatele obținute sunt mixte. În timp ce se identifică o relație negativă între taxele de audit și numărul membrilor executivi din grupul de conducere, pentru celelalte variabile aferente conducerii rezultatele sunt ambigue. Explicația poate fi dată de faptul că există o problemă legată de accesibilitatea datelor pentru piața de capital din România, problemă care este corelată cu lipsa de transparență în procesul de raportare.

Abstract(97KB)
Articol(305KB)