Beneficii şi provocări privind aplicarea normelor IFRS:

Autor:Oana-Sânziana BENDOVSCHI

JEL:M41, M48

DOI:10.20869/AUDITF/2016/135/320

Cuvinte cheie:IFRS, economii emergente, beneficii, provocări, România

Abstract:
Interesul acordat de utilizatorii de situații financiare procesului de convergență și armonizare în materie de raportare financiară a sporit în ultimele decenii, nu numai în rândul țărilor dezvoltate, ci și în rândul economiilor emergente. Deși în literatura de specialitate referitoare la cadrul de raportare financiară au fost analizate mult mai puțin decât țările dezvoltate, țările emergente au devenit un punct de interes, fiind identificate de investitorii internaționali ca potențiale zone de extindere a afacerilor. Scopul acestui articol este de a identifica contextul global privind adoptarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) sau alinierea standardelor naționale cu normele IFRS, precum și de a determina ce beneficii și ce obstacole pot fi întâlnite pe parcursul acestui proces. Analiza este efectuată asupra unei serii de țări emergente cu experiență în aplicarea IFRS, dar și asupra României, caz care este tratat separat. Această lucrare reprezintă o contribuție la literatura de specialitate în materie de implementare a normelor IFRS în cadrul economiilor emergente care încă prezintă o serie de limite și evidențiază cazul României, recent afectată de schimbările reglementărilor naționale cu privire la raportarea financiară. Există un număr restrâns de studii cu privire la situația României după intrarea în vigoare a noilor reglementări contabile și de raportare financiară. Metodologia cercetării a avut la bază revizuirea literaturii de specialitate în vederea obținerii și centralizării unor concluzii cu privire la experiența aplicării IFRS în diverse țări emergente. Accentul pe cazul României s-a realizat prin colectarea de informații prin intermediul chestionarelor, urmată de centralizarea și interpretarea rezultatelor în vederea conturării unor concluzii.

Abstract(111KB)
Articol(219KB)