Raportarea privind responsabilitatea corporativă potrivit Global Reporting Initiative: o comparaţie la nivel internaţional

Autor:Ionela-Corina CHERSAN

JEL:M14, M48

DOI:10.20869/AUDITF/2016/136/424

Cuvinte cheie:GRI, OECD, raportare corporativă, responsabilitatea socială a companiilor, studiu empiric

Abstract:
Global Reporting Initiative (GRI, RO: Inițiativa de Raportare Globală) este o organizație care a reușit să își impună practicile de raportare privind responsabilitatea corporativă la nivelul marilor companii transnaționale. Modelul propus de GRI se bazează pe presupusa convergență între dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvolării durabile. La nivel macroeconomic această convergență poate fi prezumată, dar la nivelul întreprinderilor cele trei dimensiuni sunt adesea în divergență. Studiul își propune să identifice, printr-o analiză de structură a rapoartelor incluse în baza de date GRI, care sunt factorii care afectează comportamentul companiilor în procesul de raportare privind responsabilitatea corporativă. De asemenea, cercetarea aduce în dezbatere și următorul aspect: încearcă aceste rapoarte mai degrabă să exagereze performanțele de mediu și sociale ale companiilor decât să determine o schimbare în comportamentul lor?

Abstract(109KB)
Articol(379KB)