Corupţia la nivelul ţărilor de pe continentul american versus România

Autor:Silviu DUŢULESCU, Ileana NIŞULESCU-ASHRAFZADEH

JEL:C31, D11, O11

DOI:10.20869/AUDITF/2016/136/436

Cuvinte cheie:Corupție, clasament țări, hartă, continentul american

Abstract:
Corupția reprezintă unul dintre cele mai grave fenomene de masă care își pun amprenta în cele mai multe cazuri asupra bunăstării populației. Prezenta lucrare urmărește îndeaproape câteva variabile măsurabile și care au un impact foarte ridicat asupra dimensiunii fenomenului corupției. Două dintre aceste variabile alcătuiesc o componentă birocratică specifică sistemului public. Este vorba de numărul de taxe și impozite pe care trebuie să le plătească o entitate economică pe teritoriu unui stat, respectiv durata de timp alocată plății acestora într-un interval de un an. Variabila nivelul fiscalității presupune o viziune economică asupra fenomenului corupției, care poate fi potențat sau inhibat în funcție de strategia fiscală a guvernului dintr-o țară. Ultima componentă, nivelul de trai (HDI), presupune o abordare a fenomenului corupției dintr-o perspectivă socială, ce urmărește comportamentul oamenilor care poate amplifica sau micșora dimensiunea fenomenului corupției. Întregul demers științific este sintetizat sub forma unei hărți a corupției, în funcție de estimarea dimensiunii acesteia pentru fiecare țară analizată.

Abstract(118KB)
Articol(294KB)