Analiza macroeconomică a bunurilor publice şi influenţa acestora în regiunea Republicii Cehe

Autor:Richard POSPÍŠIL

JEL:E61, E62

DOI:10.20869/AUDITF/2016/136/444

Cuvinte cheie:Bunuri publice, economie publică, beneficiu, eficiență, problema călătorului clandestin, analiză cost beneficiu, Republica Cehă

Abstract:
În regiunea Republicii Cehe, furnizarea bunurilor publice reprezintă una dintre cele mai semnificative activități ale statului, cu efecte la nivelul întregii societăți. Din aceste considerente, dezbaterea structurii și a nivelului bugetelor publice este legitimă și continuă în întreaga societate. Principalele teorii fiscale privesc bunurile publice ca pe un eșec al echilibrului de piață, considerându-le similare externalităților pozitive. În cazul lor, activitatea statului aduce beneficii unor entități care nu sunt implicate în această activitate și nici nu plătesc în mod direct un preț corespunzător. Între principalele caracteristici ale acestor bunuri se înscriu caracterul ireductibil al volumului lor în societate, non-excluziunea și non-rivalitatea. Există anumite bunuri situate între cele pur private și cele pur publice, care, în diferite proporții, prezintă ambele elemente. La momentul actual, majoritatea bunurilor furnizate de sectorul public sunt de o astfel de natură; ca rezultat, în analiza bunurilor publice, forma de alocare și redistribuirea ulterioară a resurselor este esențială. Prezenta lucrare analizează bunurile publice în Republica Cehă din perspectivă economică și legală, inclusiv sub aspectul eficienței acestora și a beneficiilor la nivelul întregii societăți, prin utilizarea analizei cost beneficiu.

Abstract(117KB)
Articol(332KB)