Un profil conceptual privind controlul

Autor:Sorin DOMNIŞORU, Radu OGARCĂ, Cosmin BĂLOI

JEL:M00, M10, M14, M42, M49

DOI:10.20869/AUDITF/2016/142/1114

Cuvinte cheie:Control, ondulator, management, risc, gestiune, controlling, audit, verificare.

Abstract:
Lucrarea porneste de la neclarita$ile ce persista în ceea ce priveste utilizarea termenului „control”. Pentru atenuarea acestor ambiguita$i, dupa o punere în tema, se propun o serie de întrebari al caror raspuns nuan$at sa contribuie la rafinarea în$elegerii si perceperii corecte a controlului, desigur în raport cu pletora de concepte asemanatoare. Pe parcursul argumentarii sunt elabora$i si prezenta$i o serie de piloni sau vectori conceptuali privind controlul în sensul sau cel mai larg, în antiteza cu unele forme mai restrânse, formulari echivoce sau chiar denaturate. Desfasurarea este îmboga$ita si cu unele aser$iuni ale autorilor privind modul de asigurare a controlului dezirabil, în sensul de stare armonioasa, ce poate raspunde cu succes asteptarilor oneste. În final, se ajunge la concluzia ca în condi$iile actuale controlul nu se poate defini decât într-o abordare holistica si se propune un profil conceptual pe seama caruia sa se poata explica mai usor ce poate include, de fapt, controlul.

Abstract(210KB)
Articol(715KB)