Importanţa raţionamentului profesional în contextul aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Autor:Ionela IVAN

JEL:M00, M10, M14, M42, M49

DOI:10.20869/AUDITF/2016/142/1127

Cuvinte cheie:Ra!ionament profesional, contabilitate bazata pe principii, prezentare fidela, raportare financiara, situa!ii financiare, contabilitatea contractelor de leasing.

Abstract:
Întotdeauna a fost nevoie de îndrumare în ceea ce priveste aplicarea ra!ionamentului profesional în cazul standardelor de contabilitate bazate pe principii – Standardele Interna!ionale de Raportare Financiara. Acest fapt este consecin!a existen!ei a numeroase situa!ii complexe, care pot da nastere unor dificulta!i în ceea ce priveste selectarea politicilor si metodelor contabile (amortizare, evaluarea stocurilor la iesire, recunoasterea veniturilor si a costurilor contractelor de construc!ii, reflectarea contractelor de leasing prin clasificarea realizata la începutul contractului în leasing financiar sau leasing opera!ional), respectiv verificarea îndeplinirii criteriilor prevazute de standarde, prin respectarea principiilor contabile care stau la baza acestora. Aceasta „libertate” de alegere si prezentare poate crea probleme în ceea ce priveste calitatea informa!iilor financiare. Posibilitatea de a alege dintre metodele prevazute de anumite standarde are rolul de a conduce catre o imagine fidela a pozi!iei si a performan!ei financiare a companiei respective. În astfel de situa!ii se recomanda aplicarea ra!ionamentului profesional pentru a ajunge la un rezultat în conformitate cu principiile contabile, nu la unul impus de anumite reguli contabile, deoarece exercitarea ra!ionamentului profesional individual este de preferat fa!a de „pura” respectare a unor cerin!e normative prescriptive.

Abstract(224KB)
Articol(665KB)