Aspecte privind impactul evoluţiei ratei dobânzii asupra probabilităţii de nerambrusare

Autor:Luminiţa Gabriela ISTRATE, Bogdan Ştefan IONESCU, Monica HARALAMBIE

JEL:E00, G20, G21, G32

DOI:10.20869/AUDITF/2016/142/1149

Cuvinte cheie:Probabilitate de nerambursare, rata dobânzii, risc de credit, instituii financiare, risc de rata a dobânzii

Abstract:
Acceptarea riscurilor bancare si controlul lor reprezinta unul din momentele-cheie în activitatea bancara. Succesul în gestiunea bancara este posibil doar în cazul în care riscurile acceptate de banci sunt rezonabile, pot fi controlate si nu depasesc mijloacele financiare si competenele acestora. Apariia riscului ratei dobânzii se datoreaza atât deinerii în portofoliu de active si pasive cu dobânda fixa, diferite ca scadene si ca pre, cât si deinerii de active si pasive cu dobânda variabila care se adapteaza în mod diferit la fluctuaiile ratei dobânzii. Estimarea probabilitaii de nerambursare este primul pas pentru determinarea si evaluarea riscului. Problemele majore în estimarea probabilitaii de nerambursare sunt generate de limitarea informaiilor necesare. Aceasta lucrare surprinde impactul ratei dobânzii asupra probabilitaii de nerambursare la scadena a creditelor. Analiza vizeaza perioada ianuarie 2013 – decembrie 2015, utilizând date referitoare la rata dobânzii pe piaa interbancara, la tipul creditelor acordate si la numarul persoanelor care au înregistrat credite restante.

Abstract(229KB)
Articol(654KB)