Percepţia asupra gradului de adecvare a informaţiei furnizate de contabilitatea managerială: o investigaţie bazată pe teoria contingenţei

Autor:Ewelina ZARZYCKA, Justyna DOBROSZEK, Cristina CIRCA, Alina ALMĂŞAN

JEL:M10, M49

DOI:10.20869/AUDITF/2017/147/395

Cuvinte cheie:Percepţia managerilor, contabilitate managerială, factori contingenţi, corelaţii

Abstract:
Obiectivul prezentei lucrări este de a testa existenţa şi intensitatea relaţiilor dintre o serie de variabile şi modul de evaluare de către manageri a informaţiei furnizate de contabilitatea managerială, pe baza teoriei contingenţei. În vederea atingerii acestui obiectiv, am apelat la analiza corelaţiei, pentru a investiga intensitatea relaţiei dintre evaluarea managementului, cu privire la gradul de adecvare a informaţiilor furnizate de contabilitatea managerială şi o serie de variabile (profilul companiei, profilul managerului şi operaţiunile departamentului de contabilitate managerială). În acest context, am utilizat date colectate de la managerii unor companii selectate în mod aleatoriu, situate în două ţări din Europa Centrală şi de Est, respectiv Polonia şi România. Am identificat existenţa unor relaţii moderate între percepţia asupra gradului de adecvare a informaţiei furnizate de contabilitatea managerială şi două din cele trei variabile: profilul managerului – cu precădere în ceea ce priveşte departamentul gestionat – şi operaţiunile departamentului de contabilitate managerială – cu precădere în ceea ce priveşte frecvenţa întâlnirilor dintre manageri şi contabili.

Abstract(359KB)
Articol(1060KB)