Modele de previziune a riscului de faliment pe baza reţelelor neuronale artificiale

Autor:Doina PRODAN-PALADE

JEL:M41, C53, G33

DOI:10.20869/AUDITF/2017/147/418

Cuvinte cheie:Reţele neuronale artificiale, propagare inversă a erorii, risc de faliment, rată de lichiditate globală, rată de solvabilitate globală

Abstract:
Obiectivul cercetării este de a studia capacitatea reţelelor neuronale artificiale de a previziona riscul ca o companie să întâmpine dificultăţi financiare. Am previzionat riscul de faliment prin utilizarea indicatorilor financiari asociaţi (rata de lichiditate globală şi rata de solvabilitate globală), apelând la două modele de reţele neuronale artificiale, bazate pe algoritmul de propagare inversă a erorii. Modelele propuse au fost implementate şi testate cu aplicaţia PyBrain, utilizând un număr de 55 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, în perioada 2010-2014. După un total de 19.944 iteraţii pentru fiecare fază de învăţare, cei doi algoritmi au devenit convergenţi, iar erorile obţinute pe parcursul testării au atins ţinta fixată. Rezultatele empirice au arătat că modelele bazate pe reţele neuronale artificiale sunt eficiente şi fiabile în ceea ce priveşte detectarea riscului de faliment. Reţelele neuronale artificiale sunt foarte utile în analiza economică, atunci când implementarea unor funcţii care descriu în mod adecvat relaţia dintre variabilele economice este dificilă, din cauza complexităţii datelor. Utilizarea metodei reţelelor neuronale în previzionarea riscului de faliment este mai puţin întâlnită în România. Intenţia prezentului studiu este de a compensa acest deficit al literaturii de specialitate. În opinia noastră, lucrarea poate trezi interesul nu doar al companiilor listate la bursa de valori, dar şi al investitorilor, acţionarilor şi băncilor.

Abstract(261KB)
Articol(1245KB)