Auditul performanţei în instituţiile publice din Republica Cehă

Autor:Richard POSPISIL

JEL:H60, H63

DOI:10.20869/AUDITF/2017/147/430

Cuvinte cheie:Audit, municipalitate, unitate guvernamentală locală, buget public, datorie, deficit

Abstract:
Ştiinţele economice publice examinează influenţa statului asupra egalităţii şi eficienţei economice, precum şi asupra gestionării afacerilor entităţilor în legătură cu diversele sisteme de impozite şi comportamentul individual în cadrul consumului privat. Durabilitatea pe termen lung a finanţelor publice este în interesul societăţii în ansamblu şi, prin urmare, în interesul cercetării ştiinţifice globale. Din perspectivă bugetară, economia publică din Republica Cehă este caracterizată în principal de bugetul de stat, 6.249 bugete municipale şi 14 bugete ale unităţilor guvernamentale locale. Toate aceste unităţi sunt supuse auditului anual stabilit prin lege, care reprezintă în special analiza sistemului de audit al indicatorilor de informare şi de monitorizare. Datele şi indicatorii analizaţi au fost obţinuţi de la Institutul Ceh de Statistică şi de la Ministerul de Finanţe din Cehia, utilizând indicatorii absoluţi şi relativi aplicaţi pentru fiecare grup al entităţilor publice bugetare. Pe această bază, lucrarea sugerează posibilele modificări şi consolidarea bugetelor guvernamentale locale din Republica Cehă.

Abstract(251KB)
Articol(526KB)