Evoluţia funcţiei de audit intern în contextul transparenţei corporative

Autor:Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

JEL:M42

DOI:10.20869/AUDITF/2017/147/440

Cuvinte cheie:Audit intern, Institutul Auditorilor Interni, guvernanţă, evoluţie.

Abstract:
Studiul prezintă aspecte relevante privind evoluţia auditului intern în perioada post criză economică. Motivaţia care a determinat autorii să abordeze această evoluţie a funcţiei de audit intern a fost actualitatea şi importanţa acordată auditului intern în perioada post criză economică. Astfel, la nivelul literaturii de specialitate s-au analizat o serie de studii privind evoluţia auditului intern şi rolul pe care îl are. În urma delimitării conceptuale şi prezentării studiului privind literatura de specialitate, autorii au întreprins un studiu calitativ care a vizat perspectivele funcţiei de audit intern. Ca urmare a acestei analize, rezultă că, deşi au fost aduse o serie de modificări funcţiei de audit intern în ultima perioadă, se vor mai schimba rolul şi importanţa acestei funcţii în cadrul entităţilor.

Abstract(263KB)
Articol(824KB)