Raportarea evenimentelor ulterioare in situatiile financiare – intre obligativitate si necesitate

Autor:Camelia-Daniela HATEGAN, Andreea-Claudia CRUCEAN

JEL:M40, M41

DOI:10.20869/AUDITF/2018/152/025

Cuvinte cheie:evenimente ulterioare, raportari financiare, opinia de audit, probe de audit

Abstract:
Lucrarea urmareste punerea in evidenta a importantei raportarii evenimentelor ulterioare in situatiile financiare, factorii care influenteaza raportarea acestora si implicatiile in auditul statutar. Scopul lucrarii este cercetarea bazei teoretice si legislative care reglementeaza contabilitatea si auditul evenimentelor ulterioare datei de raportare, dar si cercetarea aspectelor practice pe acest subiect. Studiul a fost realizat pe 62 de companii, cotate la Bursa de Valori Bucuresti, pe baza situatiilor financiare, precum si a rapoartelor auditorului independent asupra acestora, grupand evenimentele ulterioare aparute in functie de tipul lor si de sectorul in care activeaza entitatea respectiva si s-a realizat o comparatie intre tipurile de evenimente aparute in fiecare sector de activitate. Din cercetarea empirica a rezultat ca raportarea evenimentelor ulterioare poate fi influentata de diversi factori, cum sunt: categoria auditorului, opinia de audit, performanta entitatii si marimea acesteia. Principala concluzie care rezulta din studiul de caz efectuat este ca evenimentele ulterioare sunt prezente din ce in ce mai mult in situatiile financiare ale unei entitati, influentand in unele cazuri chiar si opinia auditorului cu privire la aceste raportari financiare.

Abstract(244KB)
Articol(563KB)