Selectia auditorului de catre companiile cotate la Bursa din Istanbul

Autor:Aree Saeed MUSTAFA, Luqman Muhammed SAEED, Nishtiman Hashim MOHAMMED

JEL:M42, G15

DOI:10.20869/AUDITF/2018/152/027

Cuvinte cheie:audit statutar, calitatea auditului, firme listate, Turcia

Abstract:
Obiectivul acestui studiu este acela de a examina efectul caracteristicilor firmelor asupra calitatii auditului in Turcia. Acest studiu contribuie la literatura privind calitatea auditului, prin examinarea modului in care caracteristicile firmelor influenteaza motivatia si abilitatile clientilor in a solicita o calitate superioara a auditului in Turcia. Turcia reprezinta una dintre pietele de capital cele mai putin dezvoltate si cercetate din lume. Acest studiu a folosit date aferente perioadei 2011-2015 pentru 146 de firme cotate la Bursa din Istanbul (BIST). Folosind regresia logistica, concluziile au aratat ca motivatia si abilitatile clientilor in a solicita o calitate superioara a auditului slabesc din cauza raportului dintre control si proprietate (control-ownership wedge), un rezultat nefavorabil pentru actionarii minoritari. Astfel, acest articol propune ca autoritatile de reglementare, in special Comisia Valorilor Mobiliare din Turcia (CMBT) sa intensifice aplicarea legii vizand imbunatatirea guvernantei corporative in Turcia, in scopul adaptarii la caracteristicile unice ale firmelor in care exista o divergenta dintre drepturile de control si drepturile de fluxuri de numerar (wedge firms) si pentru a oferi un mediu sigur actionarilor minoritari.

Abstract(238KB)
Articol(454KB)