Consideratii privind noi coordonate in auditul intern

Autor:Victoria STANCIU, Crina SERIA

JEL:M42, M480

DOI:10.20869/AUDITF/2019/154/009

Cuvinte cheie:audit intern, tendinte, instrumente informatice, dimensiune comportamentala, abilitati, comunicare

Abstract:
Intr-o lume aflata in continua miscare, auditul intern inregistreaza propria dinamica. Prezenta lucrare evidentiaza prioritatile si tendintele in auditul intern conform analizelor realizate in plan mondial, precum si concluziile unui studiu derulat de autori privind utilizarea instrumentelor informatice de catre auditorii interni din Romania. Plecand de la aceste coordonate, autorii investigheaza posibilitatile de extindere a utilizarii tehnologiei informatiei, concentrandu-se pe analiza datelor si problemele de securitate IT. Investigatia a continuat pe coordonate mai putin abordate in plan academic si al practicii profesionale, dar foarte importante si anume dimensiunile comportamentale si impactul asupra muncii auditorilor interni. Concluziile studiului pot reprezenta puncte de reper importante in activitatea practicienilor si ofera un camp larg de dezbatere in plan academic si al cercetarii.

Abstract(237KB)
Articol(628KB)