Auditul intern in era transformarii continue. Sondaj de opinie a auditorilor interni din Romania

Autor:Cezar FURTUNA Adela CIUCIOI

JEL:M42, G32

DOI:10.20869/AUDITF/2019/155/016

Cuvinte cheie:audit intern, gestionarea riscurilor, conformitate, securitate cibernetica, tehnologii noi, competente personal

Abstract:
In era transformarii continue, rolul auditului intern a crescut constant, devenind in prezent unul dintre pilonii strategici in cadrul companiilor. In contextul actual, in care guvernanta corporativa, gestionarea riscurilor si controalele interne se afla din ce in ce mai mult in vizorul autoritatilor de reglementare, al actionarilor si al publicului larg, auditorilor interni le revine sarcina de a reactiona in mod proactiv si receptiv la provocarile pietei. Astfel, este important sa intelegem felul in care se desfasoara in prezent activitatea de audit intern, precum si directiile percepute de evolutie ale acesteia. Studiul de fata isi propune sa ofere o perspectiva de ansamblu asupra prioritatilor identificate de catre companii in sfera auditului intern si sa releve oportunitati de imbunatatire a eficientei si eficacitatii activitatii departamentelor de audit intern. Temele studiate in cadrul acestei cercetari vizeaza definirea rolului functiei de audit intern si descrierea modului in care se desfasoara in prezent procesele de audit intern. Cercetarea isi propune de asemenea sa identifice perspectivele transformarii functiei de audit intern dintr-una focusata pe respectarea reglementarilor, intr-una in masura sa aduca valoare adaugata companiilor. Sunt explorate aspecte legate de impactul noilor tehnologii in optimizarea proceselor, iar o alta tema de interes este reprezentata de nivelul perceput al competentelor actuale ale personalului si de masura in care, in prezent, bugetele si dimensiunea departamentelor de audit corespund activitatii desfasurate.

Abstract(242KB)
Articol(1244KB)