Aspecte privind modificarea coordonatelor raportului auditorului independent. Cazul entitatilor de interes public

Autor:Denis Adrian LEVANTI

JEL:M42

DOI:10.20869/AUDITF/2019/155/018

Cuvinte cheie:raport de audit, entitate de interes public, aspect cheie de audit, stakeholderi

Abstract:
Perioadele in care auditorii financiari ai entitatilor de interes public emiteau un raport de audit standardizat, fara a descrie riscurile semnificative identificate pe parcursul procesului de audit, s-au scurs. In noul cadru de raportare, rapoartele de audit ofera mai multe informatii si transparenta stakeholderilor, in special cu privire la aspectele semnificative discutate de catre auditori cu personalul responsabil de guvernanta entitatilor. Cercetarea efectuata are ca obiectiv identificarea si analizarea aspectelor cheie de audit raportate de catre auditorii financiari pentru un esantion de entitati de interes public din Romania. Rezultatele cercetarii au evidentiat faptul ca majoritatea auditorilor au respectat cerintele ISA referitoare la prezentarea aspectelor cheie de audit, respectiv faptul ca exista abordari diferite ale acestora cu privire la numarul mediu de aspecte cheie de audit descrise la nivel de raport si in functie de industrie, natura aspectelor cheie si dezvaluirea pragului de semnificatie utilizat in cadrul procesului de audit.

Abstract(241KB)
Articol(515KB)